פעילויות

תכנית ניר

אקטיביסטים ואקטיביסטיות!
הצטרפו לעשייה חברתית משמעותית ושיח פתוח ומרתק שבכוחו לעצב את "המשחק החברתי" שלנו.
האם בחנו את הזהות שלנו או שהיא מוכתבת לנו? מה הופך אותי לעצמי?
בתוכנית ניר נלמד, נחווה, ניצור ונעצב פרויקטים שקוראים לשיווין, סובלנות, סולידריות חברתית וחופש!
נדבר על מיניות, מעמדות, סקסיזם ושוני.
איך החברים שלי רואים אותי? מתי עצרנו לדבר על אתניות, זהות, ביריונות, יניות ומגדר?!

בואו לשנות!

מתאים לכיתות: ט' – יב'
יום הפעילות:  יום ה'
התניות התוכנית:  אין.

*מאושר במסגרת תכנית מעורבות חברתית ומקנה שעות התנדבות

גלריית פעילות

הרשמה לאירועים

Open chat
דילוג לתוכן